La unitat filtrant és un “composite” o material compost, format per tres materials naturals que són: la argila, la serradura i la plata col·loidal. Junts aquests materials tenen les següents característiques:

L’argila crea uns canals microscòpics dins de les parets interiors de la unitat filtrant i atrapa tots els contaminants existents en l’aigua, incloïen sòlids paràsits i bacteris.

La serradura es converteix en carbó activat durant el procés i aquest, elimina tot el mal olor, gust i turbulència del aigua sense importar d’on provingui aquesta )riu, pou, llacuna o llac).

La plata col·loidal s’impregna en la superfície del filtre ceràmic després de que aquest hagi passat pel forn. És un bactericida natural utilitzat per tot el món per purificar l’aigua y no té cap efecte secundari. L’aplicació d’aquesta plata, funciona com una segona capa protectora que neutralitza els contaminats. 

 

COM INSTAL·LAR UN ECOFILTRO

ECOFILTRO_Paso1 (1).png

Pas 1

Col·loqui amb compte la unitat filtrant dins del Ecofiltro. És molt important manipular-la exclusivament per les vores.

ECOFILTRO_Paso2 (1).png

Pas 2

Aboqui aigua fins a omplir la uniat filtrant. Després del primer ús procurar mantenir humida la unitat filtrant.

Pas 3

L’Ecofiltro brindarà fins a 2 litres d’aigua purificada per hora.